Založ si blog

Stavba domu – 09. Hrubá stavba

PRÍPRAVA

Môžeme dať priviezť a postaviť stavebnú búdu, oplotiť stavenisko, prípadne dať informačnú tabuľu o povolení stavby alebo výstražnú tabuľu, ktorá zakazuje vstup na stavenisko nepovolaným osobám.

Stavebná firma prevezme stavenisko, čo sa zapíše do stavebného denníka, odovzdáme stavbyvedúcemu ideálne 2 paré projektu, podľa ktorého sa bude stavať.

Ak sme sa medzičasom rozhodli pre menšie zmeny, ktoré samozrejme nemajú vplyv na statiku, napríklad posunutie alebo pridanie priečky a pod, prekonzultujeme to so stavbyvedúcim a prípadne zakreslíme do plánov.

Nahlásime začiatok stavby stavebnému úradu.

Báger na väčšej ploche ako je plocha domu stiahne ornicu (napr. do hĺbky 30 cm) a premiestni ju na určené miesto na pozemku. (ornica nie je taká pevná ako hlbšie položená pôda a je v nej veľa živín, teda je úrodná a teoreticky sa dá aj výhodne predať, no budeme ju potrebovať napríklad na spätné zásypy jám, vyrovnanie terénu, do záhrady a pod)

Geodet podľa projektovej dokumentácie vytýči stavbu kolíkmi.

Zreteľne sa označí výškový bod od ktorého sa budú určovať všetky ostatné výšky.

Medzi kolíky sa natiahne špagát a podľa neho sa vápnom vyznačí obvod domu.

ZÁKLADOVÁ DOSKA

Báger vyhĺbi základovú škáru do nemrznúcej hĺbky podľa projektu.

Pri stavbe základovej dosky myslíme na to, že základ má byť pod komínom spevnený, pretože komínový systém s krbom a obmurovaním majú veľmi vysokú hmotnosť.

Ručným kopaním sa upravia nepresnosti, ktoré vznikli pri výkope základov bágrom.

Posúdenie podložia v základovej škáre, ideálne statikom.

Nasypanie štrku do základovej škáry, zhutnenie štrkového lôžka a vyrovnanie s pomocou nivelačného prístroja.

Uloženie hromozvodového pásu do základovej škáry a vyvedenie 5 vývodov nad zem, jeden pri elektrický rozvádzač.

Uloženie prechodovej trubky/trubiek pre chráničky, vynechanie prestupov aj pre vodu a kanalizáciu. (napr. vodovodná trubka musí byť privedená do domu v určitej hĺbke aby voda v nej nezamrzla, tak pred betónovaním vložíme trubky, ktoré pôjdu krížom cez betónový základ, aby tam zostal priestor a nemuseli sme neskôr vŕtať v zemi dieru cez pol metrové základy. Týmito trubkami si vlastne len vynecháme priestor, aby sme neskôr vedeli jednoducho prestrčiť chráničky, vodovod a kanalizáciu).

Zameranie roviny nivelačným prístrojom.

Domiešavač s pumpou vyleje betón do základovej škáry, čím zaleje štrkové lôžko, hromozvod aj prechodové trubky.

Po miernom stuhnutí betónu sa doň zvislo pozapichujú roxorové tyče.

Po stuhnutí betónu sa uložia betónové debniace tvárnice (DT) do nich sa vodorovne naukladá oceľová výstuž a zviaže sa so zvislými tyčami kvôli pevnosti. Počet na sebe uložených radov je individuálny, podľa sklonu pozemku tak, aby betónová platňa bola nad úrovňou okolitého terénu (ak by dom bola základová platňa nižšie ako napríklad cesta, tak by nám dažďová voda tiekla do domu, preto musí byť dom vyvýšený)

Z debniacich tvárnic sa postaví a vystuží prvá časť terasového stĺpika.

Uloženie kanalizačného potrubia a jeho vyspádovanie (podsypanie, zasypanie pieskom). Kanalizačné potrubie je potrebné napríklad aj pod komín. Ak chceme dať do základov aj externý prívod vzduchu pre krb tak nezabudnúť aj na ten.

Domiešavač s pumpou vyleje betón do debniacich tvárnic, čím zaleje oceľové výstuže.

Vyvýšenie kanalizačného potrubia a jeho zakrytie, ako ochrana proti nečistotám.

Natiahnutie chráničiek cez trubky v betóne na vodu, elektrinu a nejaké rezervné, ak by sme v budúcnosti chceli ešte niečo ťahať do domu v zemi cez základy (napríklad optický internet a pod).

Nanosenie zeminy medzi debniace tvárnice, teda pod betónovú platňu a jej zhutnenie (spevnenie) vibračným ubíjadlom (žabou).

Na nanosenú zeminu sa nanosí štrkopieskový podsyp a spevní sa žabovaním.

Geodet nivelačným prístrojom zamerá výšku platne, aby sa vedelo do akej výšky má ísť debnenie (šalung).

Uloženie šalungu – postaví sa okolo debniacich tvárnic, je to vlastne forma z dosiek nad zemou do ktorej sa naleje betón, aby sa neroztiekol na všetky strany. Namiesto debnenia z dosiek je možné použiť polystyrén, ktorý tam zostane a netreba ho neskôr demontovať ako v prípade šalungu z dosiek.

Uloženie a zviazanie kari rohože, ktorá slúži na spevnenie betónu. Keďže betón bude mať hrúbku nejakých 15 cm a rohož chceme dať do jej stredu, tak ju zo spodnej strany vypodložíme kameňmi, aby pri vyliatí základovej dosky bol betón pod ňou aj nad ňou.

Domiešavač s pumpou vyleje betón do šalungu, čím zaleje štrkopieskový podsyp a kari rohož.

Vyrovnanie resp. uhladenie betónu aby bol jeho povrch rovný.

Čakanie na vytuhnutie resp. vyzretie betónu, ktoré trvá zopár týždňov. Počas toho je nutné pravidelné polievanie betónu, aby nevyschol priveľmi rýchlo a nepopukal sa.

Medzičasom je možné postaviť z debniacich tvárnic, roxorov a betónu strednú časť terasového stĺpika.

OBVODOVÉ MÚRY

Nanesenie penetračného náteru valčekom pod obvodové múry.

Nalepenie hydroizolácie (IPA) pod obvodové múry s použitým plynovej bomby a horáku.

Pod obvodové múry a nosnú priečku sa dá vyrovnávacia vrstva malty, na ktorú sa bude ukladať prvý rad tehál.

Uloženie prvého radu tehál obvodového a nosného múru. Maltou tento rad nielen prilepíme k podkladu, ale tehly vieme vyrovnať aby boli vo vodováhe.

Uloženie ďalších radov tehál, ktoré lepíme pomocou PUR peny (aby sme nepoužívali maltu, ktorá obsahuje vodu, čím menej mokrých procesov, tým rýchlejšie múry vyschnú), vynechanie otvorov na okná, dvere a uloženie prekladov nad tieto otvory.

Z debniacich tvárnic a roxorov postavíme poslednú časť terasového stĺpika, ktorú môžeme zaliať betónom spolu s vencom.

Nad poslednú vrstvu tehál sa namontuje debnenie pre veniec.

Do debnenia sa uloží armatúra (zviazané roxory).

Domiešavač s pumpou vyleje betón do debnenia, čím zaleje armatúry. Tým sa vytvorí stužujúci betónový veniec, ktorý bude držať múry pokope. Betónom zalejeme aj poslednú časť terasového stĺpika.

Vyrovnanie resp. uhladenie betónu aby bol jeho povrch rovný.

Čakanie na vytuhnutie resp. vyzretie betónu, ktoré trvá zopár týždňov. Počas toho je nutné pravidelné polievanie betónu, aby nevyschol priveľmi rýchlo a nepopukal sa.

Zavolanie firmy, nech príde zamerať väzníkový krov, aby sa mohla začať jeho výroba vo fabrike. Prebrať detaily ohľadne vynechania úložného priestoru, polohy komína a pod.

Môžeme zavolať firmu, nech príde zamerať okná a vchodové dvere, nech ich môžu začať vyrábať.

STRECHA

Montáž väzníkového krovu.

Vymurovanie komína z komínovej sústavy, tak aby sa nedotýkal latiek väzníkového krovu.

Natiahnutie fólie a latiek pod škridlu.

Uloženie škridle a korýtok.

Namontovanie odkvapového systému, zatiaľ len vodorovných a strešných častí, zvislé až po dokončení fasády. Zatiaľ na vodorovné časti napojiť plastové hadice, aby voda netiekla pri základy domu.

VNÚTORNÉ PRIEČKY

Nanesenie penetračného náteru valčekom pod vnútorné priečky.

Nalepenie hydroizolácie (IPA) pod vnútorné priečky s použitým plynovej bomby a horáku.

Pod vnútorné priečky sa dá vyrovnávacia vrstva malty, na ktorú budeme ukladať prvý rad tehál.

Uloženie prvého radu tehál priečok. Maltou tento rad nielen prilepíme k podkladu, ale tehly vieme vyrovnať aby boli vo vodováhe.

Uloženie ďalších radov tehál, ktoré lepíme pomocou PUR peny (aby sme nepoužívali maltu, ktorá obsahuje vodu a múry rýchlejšie vyschli), vynechanie otvorov nad dvere a uloženie prekladov nad tieto otvory.

Stavba domu – 15. Po stavbe

23.07.2021

Po postavení domu si vybavíme odvoz odpadu a zistíme si v akých intervaloch prebieha odvoz, akým spôsobom je v lokalite riešený zber separovaného odpadu a pod. Vybavíme si poskytovateľa internetu a televízie. Keďže budeme používať mobil na telefonovanie a prípadne aj na dáta, zistíme, aké pokrytie má operátor v našej lokalite a ak by sme [...]

Stavba domu – 14. Kolaudácia

23.07.2021

Po ukončení požadovaných prác, keď je stavba už skoro hotová, môže prebehnúť kolaudácia. Kolaudácia je rozhodnutie o tom, že stavbu je možné užívať resp. v nej bývať. Prebehne pri nej kontrola, či je používanie stavby bezpečné z hľadiska ochrany zdravia obyvateľov, životného prostredia, požiarnej ochrany… Stavba musí mať hotovú strechu [...]

Stavba domu – 13. Exteriér

23.07.2021

Čo sa týka exteriéru, tak spomeniem nejaké tipy na práce, ktoré bude treba zrealizovať, ako aj veci, s ktorými bude treba ešte počítať v rozpočte. Z vonkajšej časti domu bude treba namontovať vonkajšie vypínače a osvetlenie, anténu prípadne satelit, po pridelení čísla domu pripevniť tabuľku s číslom na dom (prípadne vstupnú bránu). Na terasu je dobré [...]

odpadky, vrecia, skládka

Bratislava si bude odpad triediť sama. Vallo zaplatil Vassal EKO 3,9 milióna eur

20.09.2021 23:26

Hlavné mesto vypovedalo zmluvu platnú do júla 2022.

bundestag

Týždeň do nemeckých volieb: Konzervatívci sa doťahujú na SPD

20.09.2021 23:08

Väčšinu by podľa prieskumu získali štyri možné koalície.

Ján Babjak

Pri návšteve pápeža sa covidom nakazil arcibiskup

20.09.2021 22:14

Babjak má len mierne príznaky choroby.

Boris Kollár

Koalícia ide ďalej v pôvodnom zložení. Teda s Kollárom

20.09.2021 21:32, aktualizované: 23:40

Na koaličnej rade sme konštruktívne spolupracovali v pôvodnom zložení, uviedla Zemanová.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 16
Celková čítanosť: 4426x
Priemerná čítanosť článkov: 277x

Autor blogu

Kategórie

Archív